Aktie Kerkbalans Logo

Aanmelden telemarketing campagne

Fijn dat u zich wilt aanmelden voor een de telemarketing campagne. Meldt u zich aan namens een PKN gemeente of een RKK parochie?

PKN gemeente RKK parochie